Pocisk o masie 20 gram leci z prędkością 600 m/s i poziomo przebija stojące drzewo o średnicy pnia 30 cm. po przebiciu drzewa pocisk ma prędkość 300 m/s.
oblicz :
a) pracę wykonaną przez pocisk przy przedziurawieniu ,
b) wartość średniej siły oporu drzewa .

1

Odpowiedzi

2010-01-04T18:13:28+01:00
A) Prace nalezy obliczy jako zmiane energii kinetycznej, czyli:
W=delta Ek
delta Ek=Ek1-Ek2

Ek1=mV1^2/2 Ek2=mv2^2/2


b)W=Foporu + s s=2piR

Foporu=(Ek1-Ek2)/s