Odpowiedzi

2009-09-17T18:30:56+02:00
1. Jak Pan wspomina swój czas szkolny?
2. Dlaczego na sejmie w 1768 roku sprzeciwił się Pan planom posła Repnina prowadzenia równouprawnienia dysydentów i dysunitów?
3. Proszę opowiedzieć o swoim udziale w Insurekcji Kościuszkowskiej?
4. W jaki sposób wpadł Panna pomysł współtworzenia Legionów Polskich?
5. Dlaczego "Mazurek Dąbrowskiego" chwali akurat Stefana Czarnieckiego, a nie innego polskiego wodza?
6. Co kierowało Panem przy doborze wydarzeń w historii Polski, które Pan zamieścił w Mazurku?
7. Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego ma akurat charater mazura, a nie n.p. marszu?
8. Czy spodziewał się Pan, że Pana pieśń stanie się aż tak popularna?
9. Proszę opowiedzieć Nam coś więcej na temat swoich dwóch małżeńśtw?
10. Czy to prawda, że od 1813 roku był Pan zwolennikiem współpracy z Rosjanami?
11. Czy bardzo Pan przeżył klęskę Napoleona?
4 1 4