Proszę o rozwiązanie całości. :)

25 000 m2 - ile to kilometrów kwadratowych?
1 mln km2 - ile to hektarów?
3 litry - ile to centymetrów sześciennych?
0,00007 kg - ile to miligramów

Zapisz, nie używając notacji wykładniczej:
8*10^14 mm - ile to kilometrów?
2,6*10^-7 t - ile to gramów?

zadania wzięte z Kalendarza Gimnazjalisty, wyd. GWO, str.18

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:13:02+01:00
A)
0,025 km ²
10000000000ha
3l=3dm szescienne =300cm sześciennych
70mg