ZADANIE 1
6 klasa miała 5 lekcji,po 45 minut każda.Jle czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa,a pozostałe 10-minutowe?
Obliczony czas wyraź w godzinach.
Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedź.
Odpowiedź:od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej upłynęło.............. .

ZADANIE 2
Prostokątna podłoga w klasie ma wymiary 6,5 m i 9 m. Jedna puszka lakieru kosztuje 15,20 zł i wystarcza na pomalowanie 10m² podłogi. Jle puszek lakieru trzeba kupić, żeby pomalować całą podłogę?ile będą kosztowały?
Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedzi.
Odpowiedzi: Trzeba kupić ....... puszek lakieru.Będą kosztowały ........ zł.
proszę do jutra rozwiązać te zadania !!i na inne dni tesz mmożna ale do jutra jak można. dziękuje!

1

Odpowiedzi

2010-01-03T20:11:29+01:00
Zad1
5*45min.=225min.- 3h i 45 min
4 * 10min.+15 min=55minut
3h 45 minut+ 55minut=4h 40minut

odp.:.... 4 h 40 minutzad2
P=6.5m * 9m
P=58,5 m kwadratowych1 puszka = 10m 2

5 puszek = 50 m 2

6 puszek = 60 m 2
15,20zł * 60m kwadratowych =912 zł
ponieważ wyszło 58,5 m 2 to trzeba wziąść 6 puszek bo pięć by zabrakło i trochę wtedy zostanie.

odp.: Trzeba kupić 6 puszek lakieru.Będą kosztowały 912 zł.
5 3 5