Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:16:21+01:00
P₁=½ah₁-poleI trojkata
P₂=½ah₂-pole II trójkata
P=ab
P=6cm²
ab=6
b=h₁+h₂
Pz-pole zacieniowane
Pz=P₁+P₂
Pz=½ah₁+½ah₂=½a(h₁+h₂)=½ab=½*6=3cm²
stad wynika że jest to polowa pola prostokata
1 5 1