Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T20:01:45+01:00
1.Dodatnie i ujemne.
2.Różnoimienne się przyciągają(+ i -), jednoimienne(+ i + lub - i -) się odpychają.
3.Atom zbudowany jest w protonów(+) i neutronów(⁰) w jądrze, oraz elektronów(-)w chmurze elektronowej.
4.Zjawisko ciał elektrycznych bardzo ułatwia życie człowiekowi. Wśród tych ułatwień są m.in.:
-prąd elektryczny,
-możliwość "przyczepienia" balonów do sufitu.

Ale są też wady, np.:
-kurz przyklejający się do ubrań(widoczny dobrze na czarnych).
____________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:08:02+01:00
1.ujemne i dodatnie
2.oddziałuja na siebie silami elektrycznymi i sie stykaja,odpychaja lub przyciagaja
3.atom zbudowany jest z jadra w ktorym znajduja sie protony lub elektrony
4.Telewizory i komputery, z których bardzo często korzystamy, emitują promieniowanie jonizujące powietrze. Przebywanie w pomieszczeniu ze zjonizowanym powietrzem jest przyczyną bólów głowy i ogólnego zmęczenia. Nowoczesne monitory komputerów w niewielkim stopniu jonizują powietrze. Starsze modele powinny być wyposażone w ekrany ochronne. Telewizję należy oglądać z bezpiecznej odległości, a po wyłączeniu telewizora wywietrzyć pomieszczenie. Telefony komórkowe zakłócają pracę rozruszników serca. Dlatego osoby z rozrusznikami serca nie powinny przebywać w zasięgu pola magnetycznego wytwarzanego przez telefony komórkowe. Nadmierna ilość jonów dodatnich w powietrzu powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ubytek czerwonych ciałek krwi.

2010-01-03T20:10:14+01:00
1. Dodatnie(+) i ujemne(-).
2. Dwa ciała naelektryzowane takim samym ładunkiem elektrycznym(np. ++, --) odpychają się, ale naelektryzowane różnymi ładunkami(np.+-) przyciągają się.
3. Atom zbudowany jest z dwóch elektronów krążących po powłoce elektronowej i jądra atomowe które znajdyje się w srodku atomu.
4. Gdyby ciała nie elektryzowały sie to kurz nie osiadałby sie na ekranach, telewizorach. Niektórzy mają uczulenie na kurz.
Telewizory i komputery wytwarzaja promieniowanie jonizujące powierze i mozna odczuwac bóle głowy, zmęczenie.