1.Aby ciału o masie 0,2 kg nadać prędkość 6 m/s, trzeba wykonać pracę.

2. Dziewczynka po przebiegnięciu kilku metrów wskoczyła do spoczywającej na wodzie łódki, wskutek czego łódka wraz z nią odpłynęła od brzegu. Pęd układu dziewczynka-łódka:
a) uległa zwiększeniu po wskoczeniu dziewczynki do łódki, bo masa łódki uległa zwiększeniu i jednocześnie łódka wraz z dziewczynką zaczęła się poruszać.
b)uległ zmniejszeniu, bo łódka wraz z dziewczyną zaczęła wolniej poruszać niż sama dziewczynka.
c) nie zmieniła się, bo uległa zmianie liczba ciał układu.
d) nie uległa zmianie.

3.Na niektórych stokach w Szwajcarii znajdują się radary zmieniające prędkość zjeżdżających narciarzy. Wstępne badania dowiodły, że narciarze mogą w czasie 6 s uzyskać prędkość nawet 50 km/h. Zakładając, że poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, oblicz ich przyspieszenie.

Bardzo ważne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:32:40+01:00
1.

m = 0,2kg
v = 6m/s

W = Ek

Ek= mv² : 2

Ek = 0,2kg * (6m/s)² : 2
Ek = 3,6 J
W = 3,6J

2.
a)

3.

t = 6s
v = 50 km/h = 13,8m/s

a = v / t
a = 13,8 m/s : 6s
a = 2,3 m/s²

Odp: Wartość przyspieszenia wynosi 2,3 m/s².