Odpowiedzi

2010-01-03T20:29:24+01:00
Wenn to pytajnik, w pytaniach zawsze czasownik wystepuje na drugim miejscu. Pierwszy jest pytajnik. Jeśli w zdaniu/pytaniu występuja dwa czasowniki pierwszy jest w formie osobowej, drugi stawiasz na koncu zdania w formie bezokolicznika.
W reszcze tych słówek czasownik jest na drugim miejscu, jak w normalnym zdaniu :D
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:35:33+01:00
Po wszystkich czasownik znajduje się na końcu.
Przykłady:
1. Sag mir bitte,ob du Tiere magst (powiedz mi proszę, czy lubisz zwierzęta)
ob-czy
2. weil-ponieważ
Ich habe keine Hausaufgabe, weil ich vergessen habe. (nie mam zadania domowego, ponieważ zapomniałam)

Ponieważ można wyrazić także za pomocą denn, ale wtedy po przecinku zdanie zachowuje się ''normalnie''(tak jak po und)- jest szyk prosty

Ich habe keine Hausaufgabe, denn ich habe vergessen.

wenn-gdy


A no i nie myl wenn z wann , bo wann to znaczy kiedy czyli pełni funkcję pytajnika czyli czasownik idzie na drugie miejsce np Wann hast du Geburtstag?

Wenn ich sie traf,war ich sehr böse. (Gdy ją spotkałam, byłam bardzo zła).
dass-że
Ich finde, dass sie hübsch ist. (Sądzę, że ona jest ładna)


1 5 1