1) W roku szkolnym 2007/2008 do pewnego przedszkola uczęszczało 88 dzieci. W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci chodzących do tego przedszkola wzrosła o 25%. Ilu chłopców chodziło do tego przedszkola w roku szkolnym 2007/2008, jeżeli wiadomo, że ich liczba w roku szkolnym 2008/2009 była o 12,5% większa niż w poprzednim roku, a liczba dziewczynek wzrosła w stosunku do roku 2007/2008 o 50%??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T18:41:14+02:00
Obliczenie ilości dzieci chodzących do przedszkola w roku szkolnym 2008/2009:

88+25%*88=88+22=110

y- liczba dziewczynek w roku szkolnym 2007/2008
x- liczba chlopców w roku szkolnym 2007/2008
x+y - wszystkie dzieci w roku szkolnym 2007/2008
88 - wszystkie dzieci w roku szkolnym 2007/2008

x + 0,125x - liczba chlopców w roku szkolnym 2008/2009
y + 0,5y - liczba dziewczynek w roku szkolnym 2008/2009
1,125x + 1,5y - wszystkie dzieci w roku szkolnym 2008/2009
110 - wszystkie dzieci w roku szkolnym 2008/2009

x + y = 88
1,125x + 1,5y = 110

x = 88 - y
1,125(88-y) + 1,5y = 110
99 - 1,125y + 1,5y = 110
0,375y = 11
y = 29 jedna trzecia

Aby wyszło poprawnie, należałoby y zaokrąglić do 30. Wtedy chlopców w roku szkolnym 2007/2008 jest 58.

Spr. Wzorując się na danych z roku szkolnego 2008/2009:

58 + 12,5% * 58 = 58 + 7 = 65
30 + 50% * 30 = 30 + 15 = 45

65+45=110