Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T21:19:10+01:00
HCl
2HCL+Zn→ZnCl₂+H₂(strzałka w góre)
2HCl+Na₂O→2NaCl+H₂O
H₂S
H₂S+Ca→CaS+H₂
H₂S+CaO→CaS+H₂O
H₂SO₄
H₂SO₄+Mg→MgSO₄+H₂
H₂SO₄+Na₂O→Na₂SO₄+H₂O
H₂SO₃
H₂SO₃+2Na→Na₂SO₃+H₂
Na₂O+H₂SO₃→Na₂SO₃+H₂O
HNO₃
HNO₃+K₂O→2KNO³+H₂O
2HNO₃+2Na→2NaNO₃+H₂
HNO₂
2HNO₂+CaO→Ca(NO₂)₂+H₂O
2HNO₂+Ca→Ca(NO₂)₂+H₂
H3Po4
2H3PO4+3K=KPO4+3H2
2H3PO4+3CaO=Ca3(PO4)2+3H20
H2CO3
H2CO3+Mg=MgCO3+H2
H2CO3+CaO=CaCO3+H2O