Wśród podanych wzorów tlenków podkreśl wzory tlenków kwasowych i zasadowych. Napisz równania reakcji otrzymania odpowiednich kwasów i zasad.
CO, P4O10, NO, BaO, N2O5, CuO, CO2, Na2O, SO3, Fe2O3.


I oczywiście wszystkie liczby są na dole :D...dzięki :)

1

Odpowiedzi

2011-07-09T19:37:51+02:00

 

kwasowe: P₄O₁₀; N₂O₅; CO₂; SO₃

P_4O_1_0+6H_2O-->4H_3PO_4\\ N_2O_5+H_2O-->2HNO_3\\ CO_2+H_2O-->H_2CO_3\\ SO_3+H_2O-->H_2SO_4

 

zasadowe: BaO; Na₂O

BaO+H_2O-->Ba(OH)_2\\ Na_2O+H_2O-->2NaOH