Odpowiedzi

2010-01-03T20:54:12+01:00
1.Bogate południe (stany zjednoczone ,kanada)
-nowoczesna i bardzo wydajna
-wysoka waroość PKB przypadająca na 1 mieszkańca
-w PKb dominuje usługa
-niewielki udział rolnictwa
-dużo role odgrywa przemysł
-wysoka technologia
2.biedne południe
-niekorzystne warunki naturalne
-ogromne plantacje
-niski poziom rozwoju przemysłu
4 3 4
2010-01-03T20:54:41+01:00
Cechy gospodarek państw wysoko rozwiniętych np. Stany Zjednoczone, Kanada;
wysoka wartość PKB na 1 mieszkańca
-w strukturze PKB dominują usługi
- niewielki udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego
-wysoki poziom rozwoju rolnictwa
-duży udziałw światowej produkcji i zużyciu energii elektrycznej

Cechy gospodarek państw słabo rozwiniętych np.Boliwia;
- niski poziom rozwoju przemysłu
- niedobór wykształconej kadry pracowniczej
-przestarzałe technologie produkcji
12 4 12