*. W probówce znajduje się wodny roztwór AlCl3. Korzystając z tablicy rozpuszczalności zaproponuj przebieg doświadczenia w wyniku którego:
a) wytrąci się osad związku zawierającego kation Al3+,
b) wytrąci się osad związku zawierającego anion Cl-.
Opisz przebieg tego doświadczenia oraz napisz równania odpowiednich reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej.

1

Odpowiedzi

2010-01-04T13:58:53+01:00
*. W probówce znajduje się wodny roztwór AlCl3. Korzystając z tablicy rozpuszczalności zaproponuj przebieg doświadczenia w wyniku którego:
a) wytrąci się osad związku zawierającego kation Al3+
Do roztworu AlCl3 dodajemy rozpuszczalny w wodzie NaF (fluorek sodu). Wytrąca się osad.
AlCl3 + 3NaF---> AlF3(osad)+3NaCl
,Al(+3) + 3Cl(-) + 3Na (+) + 3F(-)---> AlF3(osad)+3Na(+) +3Cl(-)
Al(+3) + 3F(-)---> AlF3(osad)
b) wytrąci się osad związku zawierającego anion Cl-.

Do roztworu AlCl3 dodajemy rozpuszczalny w wodzie AgNO3. Powstaje osad.
AlCl3 + 3AgNO3------> Al(NO3)3 + 3AgCl(osad)
Al (3+) + 3Cl(-) + 3Ag(+) + 3NO3(-)------> Al(3+) +3NO3(-) + 3AgCl(osad)
3Cl(-) + 3Ag(+)------> 3AgCl(osad)

Opisane reakcje nazywają się strąceniowe. Używamy dwóch soli rozpuszczalnych w wodzie, a otrzymujemy osad - sól nierozpuszczalną
Te minusy i plusy, liczby w nawiasie pisz małą litera u góry pierwiastka - to jony. Osad zaznaczamy strzałką w dół.
Pozdrawiam.