Zad1. Wyznacz najwiekszą wartosć funkcji w podanym przedziale
a) f(x) 3x2-6x-4
b)f(x) -2/3 x2+5/3x
Zad2.Do wykresu funkcji f(x) =ax2+bx+16 należą punkty A= (-5,6) oraz B= (-4,0_. Wyznacz współczynnik a i b. Podaj największą wartość i najmniejszą wartość , które funkcja osiąga w przedziale
Zad3 . Z drutu o długości 60 cm zrobiono prostokatna ramkę. Jakie wymiary powinien mieć ten prostokat,aby jego pole było największe.
Zad 4. Liczbę 22 rozłożono na dwa składnik. Oblicz najwiekszy ilioczyn takich składników.
zad5. jaką najmiejszą wartosć moze przyjać iloczyn dwóch liczb rzezcywistych róz,niących się o 6.
Zad6. W trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 i ramionach długości 5 wpisano prostokat w ten sposób, że jego jeden bok zawiera sie w podstawie trójkata. jakie moze byc największe pole tego prostokata?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T22:28:03+01:00
A) f(x) 3x2-6x-4 -funkcja nie osiaga najwiekszej i najmniejszej watosci przedział do + nieskonczonosci
b -2/3 x2+5/3x
Δ=5/3)²
√Δ=5/3
p=-b/2a=-5/3nad2(-2/3)=5/3*3/4=5/4
najwieksza wartosc funkcji to5/4