Piłkę do gry w piłkę nożną napompowano azotem do ciśnienia 2000 hPa. Objętość azotu w piłce wynosiła 5,6 dm³, a jego temperatura 27°C. Masa molowa azotu jest równa 28 g/mol. Oblicz masę azotu znajdującego się w piłce. Przyjmij, że azot traktujemy jak gaz doskonały.

Robię to zadanko i jakoś nie mogę dokończyć. Korzystam z wzoru pV=nRT, przekształcam go do n=(pV)/(RT), a jako, że n=m/M, to wychodzi mi, że m=(pVM)/(RT). Obliczając tak wychodzi mi, że azotu było 12,6 g, a odpowiedź podaje 22,25 [bez jednostki].
Podajcie chociaż wskazówki, podpowiedzcie, co źle robię :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T08:07:03+01:00