Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T21:21:18+01:00
Ślązacy posiadają zróżnicowaną i bogatą kulturę. Wśród Ślązaków istnieje duże przywiązanie do własnej tradycji i kultury.

Dotyczy to takich dziedzin życia jak:

* - zwyczaje świąteczne,

Strój kobiecy

Śląskie kobiety ubierały się na trzy sposoby:

*
o kiecka, zopaska, kabotek i wierzcheń
o kiecka, zopaska i jakla
o kiecka, zopaska, kabotek i merynka (chusta)

Strój męski

Strój męski składa się z šakyta (marynarki), westy (kamizelki), bjouy košule, jedwobki (jedwabnej chustki) lub šlajfki (wstążki), galotůw czyli spodni lub bizokůw czyli spodni prasowanych na kant oraz ščewikůw czyli butów. Na głowie Ślązak nosił hut czyli kapelusz. Strój mężczyzny obecnie nazywa się ancugym, nazwa ta kojarzona jest głównie z garniturem. Jednak niewielu ludzi pamięta, że po śląsku słowo ancug oznacza ogólnie strój męski jak i żeński.

* - tradycje rodziny śląskiej,

• Typowe dla Ślązaków jest używanie odmiennych form grzecznościowych w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz szacunku należnego danej osobie. Do rodzeństwa i rówieśników Ślązacy mówią (godajům) "za jedno", czyli: (ty) "weź", "je żeś", do rodziców, wujostwa czy np. przełożonych w pracy "za dwoje", czyli: (wy) "weźće", "sům`eśće"; wreszcie do dziadków, pradziadków i osób starszych zwracają się "za troje": "weznům" (oni), "sům" (oni). Odmienia się wyłącznie czasownik, zatem poprawna śląska forma to "Ůupa weznům", a nie "dziadek wezmą".

• Ślązacy przywiązują dużą wagę do zacieśniania więzów rodzinnych, tradycją są niedzielne obiady w gronie rodziny wielopokoleniowej oraz świętowanie w podobnym gronie z różnych okazji.

* Popularnymi rozrywkami wśród Ślązaków są biesiady piwne, hodowla gołębi (w gołębnikach) oraz papug i kanarków (w domu), a także gra w skata i w tysiąca. Przy grze w tysiąca Ślązacy używają pochodzących z języka niemieckiego nazw kolorów karcianych: ♥ to herce, ♦ to szele, ♣ to krojce a ♠ to griny. Odmienna od polskiej jest także punktacja meldunków: trefl 100, pik 80, kier 60, karo 40; jednakże takiej samej używa się w okolicach Krakowa.

* - zwyczaje związane z zabawą,

Ciekawym składnikiem śląskich zabaw są pieśni i tańce. Repertuar pieśni śląskich jest bogaty. Oto tytuły niektórych tylko pieśni: • " Dzieweczko ze Śląska", • " Szła dzieweczka", • " Poszła Karolinka", • " Wczoraj była niedzieliczka", • " Dzióbka dej", • " Skokoł wróbel po desce"…
1 1 1
2010-01-03T21:23:38+01:00
Http://www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/ujazd/g_ujazd/tradycje.htm
http://www.bibrowicz.md4.pl/zycior01.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk#Kultura
tutaj jest dużo:))
1 1 1