Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T13:06:46+01:00
Cuda Pana Jezusa:
uzdrowienie opętanego w synagodze , uzdrowienie teściowej Szymona i Andrzeja, uzdrowienie trędowatego , uzdrowienie paralitka, uzdrowienie w szabat człowieka o uschłej ręce, uzdrowienie opętanego po drugiej stronie jeziora w kraju Gerazeńczyków, uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, uzdrowienie córki Jaira, rozmnożenie chleba , uzdrowienia w Genezaret uzdrowienie głuchoniemego , uzdrowienie niewidomego, chodzenie po jeziorze, uzdrowienie epileptyka, przemienienie na Górze Tabor, uzdrowienie niewidomego pod Jerychem.
pan Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego była tam pewna kobieta która rozbiła flakonik i wylała olejek na Jego głowę. W tym czasie Judasz Iskariota jeden z Dwunastu poszedł do arcykapłanów aby Go im wydać.W pierwszy dzień Pszaśników uczniowie przygotowali Paschę w domu człowieka który niósł dzban wody. Gdy przyszedł Jezus wraz ze swoimi Uczniami zapowiedział że jeden z Dwunastu Go zdradzi a był to Judasz. Podczas wieczerzy którą spożywał ze swoimi Uczniami wziął chleb połamał i mówił "Bierzcie oto Ciało moje", potem wziął kielich odmówił dziękczynienie i rzekł : To jest moja Krew Przymierza która za wielu będzie wylana".
Po Wieczerzy Jezus zapowiedział Piotrowi że zanim kogut zapieje 3 razy zaprze się Jego samego. W Ogrodzie Oliwnym Jezus modlił się. Gdy rozmawiał z uczniami zjawił się Judasz z żołnierzami aby pojmali Jezusa. A gdy zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Piotr szedł za nim. Kiedy Piotr był na dziedzińcu ludzie pytali się czy zna Jezusa on 3 razy zaparł się i kogut zapiał i tak spełniły się słowa Jezusa. Gdy nastał ranek Jezusa odprowadzili do Poncjusza Piłata a on nie widział w Nim żadnej winy. Kiedy Piłat pytając kogo uwolnić : Jezusa czy Barabasza,tłum oznajmił że chce Barabasza więc Piłat uwolnił go a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wyprowadzili Go i przymusili Szymona z Cyreny aby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota to znaczy miejsce Czaszki. Gdy ukrzyżowali Jezusa była godzina trzecia oraz napis "Król Żydowski". Ludzie przechodzący obok krzyża szydzili z Jezusa. A gdy nastała godzina szósta mrok ogarnął całą ziemię. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Po śmierci zasłona przybytku się rozdarła. Dzień przed szabatem przyszedł Józef z Arymatei poprosił o ciało Jezusa. Dostał Je i owinął w płótno i złożył w grobie. Po szabacie udały sie do grobu kobiety aby namaścić ciało. Gdy poszły i zobaczyły że kamień jest odsunięty weszły a ciała Jezusa nie było tam tylko młodzieniec ubrany w białą szatę który im oświadczył że Jezusa tu nie ma.
Oznajmiły to Uczniom lecz oni nie uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Jezusa wczesnym rankiem Jezus ukazał się Mari Magdalenie z której wyrzucił siedem złych duchów. Później ukazał sie swoim uczniom.
14 4 14