Odpowiedzi

2010-01-03T21:29:24+01:00
Ciągiem liczbowym nazywamy ciąg, którego wartości są liczbami rzeczywistymi.Dla ciągu f: N+→ R wartość
f(n) = an nazywamy n-tym
wyrazem ciągu.

Liczby (1, 2, 3, ..., n) nazywamy wskaźnikami lub indeksami wyrazów.


Jeśli mamy na myśli ciąg z reguły piszemy an
zamiast a(n).
Pisząc (an) mamy na myśli pewien cały ciąg, czyli
wszystkie wyrazy, a nie tylko jeden wyraz.