Operacje gospodarcze na kontach bilansowych(księgowanie )
1.Wb-sporządzono umowę dzierżawy lokalu użytkowego i opłacono czynsz za bieżacy miesiąc.500 zł
2.Pz-przyjęcie zakupionych towarów do magazynu w cenie zakupu 30000 zł
3.Wb spłata zobowiązan wobec dostawcy krzeseł 36600 zł
4.KP-przyjęto czekiem gotówkę z banku do kasy 1000 zł
5.KW- wypłata zaliczki na koszty podrózy pracownika 300 zł
6.Rachunek delegacji służbowej- rozliczenie kosztów podrózy 250 zł
7.Kp-zwrot niewykorzystanej przez pracownika zaliczki 50 zł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T20:14:23+01:00
Rachunek bieżący ma pozostałe rozrachunki wn
materiały wn rozliczenie zakupu ma
rachunek biezący ma rozrachunki z dost wn
kasa wn rachunek bieżący ma
rozrachunki z pracownikami wn kasa ma
nie wiem
rozrachunkiz pracownikami ma kasa wn