1. Dwa wagony poruszają się naprzeciwko siebie. Pierwszy o masie 20 ton porusza się w prawo z prędkością 10m/s, drugi o masie 10ton w lewo z prędkością 5m/s.
Oblicz wartość obu wagonów po zderzeniu idealnie niesprężystym i określ zwrot
tej prędkości.
2. Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika.
Oblicz masę m1.
3. Na poziomo poruszający się bez tarcia z prędkością v1=10m/s wózek o masie m1=5kg spadła pionowo cegła o masie m2=3kg.
Ile wynosiła prędkość wózka i cegły po tym wydarzeniu?
4. Z wysokości 50m rzucono pionowo w dół kamień z prędkością początkową 10m/s
Oblicz prędkość, z jaką kamień zderzy się z ziemią. Opory ruchu zaniedbaj.
5. Z powierzchni ziemi rzucono pionowo w górę ciało z prędkością 30m/s.
Oblicz, na jakiej wysokości nad ziemią ciało będzie miało prędkość 20m/s. Opory ruchu zaniedbaj.
6. Ciało spada swobodnie bez prędkości początkowej z wysokości 40m.
Oblicz, na jakiej wysokości nad ziemią będzie miało ono prędkość 2m/s. Opory ruchu zaniedbaj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T23:41:16+01:00
1.
to co jedzie w prawo ma plus ;)
m₁= 20 000 kg
V₁= 10 m/s
m₂= 10 000 kg
v₂= 5 m/s
V = ?
p=p'
m¹*V¹-m₂*V₂=(m₁+m₂)*V
V=5 m/s
kierunek taki sam jak pociąg 1

2.
m₁=?
V₁=5 m/s
m₂=2000 kg
V₂=0 m/s
V=3 m/s
p=p'
m₁*V₁=m₁*V+m₂*V
m₁=m₂*V/(V₁-V)
m₁=3000 kg

3.
m₁=5 kg
V₁=10 m/s
m₂=3 kg
V=?
p=p'
m₁*V₁=(m₁+m₂)*V
V=50/8=6,25 m/s

4.
V₀=10 m/s
h=50 m
V=?
g=10 m/s²

h=V₀*t+½*g*t²
V=V₀+gt
łączymy te dwa wzory wyznaczając z drugiego t

V=√2*g*h+V₀² (całość pod pierwiastkiem)
V=10*√11 m/s

5.

V₀=30 m/s
V=20 m/s
g=10 m/s²
h=?

h=V₀*t-½*g*t²
V=V₀-gt
ponownie łączymy wzory, tak samo jak w zad. 4
h=20 m

6.

V₀=0 m/s
h= 40m
V=2 m/s
g=10 m/s²
H=?

I część
h=½*g*t²
V₂=V₀+g*t
liczymy z tych wzorów, łącząc je, poprzez t i otrzymujemy V₂
----------------------------------------------------------------------------
II część
H=V*t₂+½*g*t₂²
V₂=V+g*t
łączymy te wzory za pomocą t₂ (z drugiego wyznacz t₂ i wstaw do pierwszego)
H=V₂²-V²/2*g
H=39,8 m

Przepraszam jak się gdzieś pomyliłem :)
1 5 1