Odpowiedzi

2010-01-03T22:08:50+01:00
Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.

Jest to właściwie najprostszy przypadek zastosowania II zasady dynamiki - bezpośrednie obliczenie wartości ze wzoru.
Treść problemu

Wyobraźmy sobie, że na bardzo gładkiej lodowej powierzchni ktoś położył sporą bryłę lodu o masie 5 kg.

Załóżmy przy tym dla uproszczenia rozważań, że lód jest absolutnie gładki i na nie hamuje bryły gdyby zaczęła się ona poruszać.

Jeśli teraz na bryłę zadziałamy poziomą siłą F = 20 N

Wtedy siła ta zacznie rozpędzać ten kawał lodu, czyli nadawać mu przyspieszenie a.
Naszym zadaniem jest obliczenie wartości tego przyspieszenia
1 5 1