Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T07:30:31+01:00
Eucharystia to nasze uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,dzięki której napełnieni mocą Ducha Świętego możemy spotykac się z naszym Ojcem.
Słowo Boże i znaki ukazujące Jego mękę,śmierc i zmartwychwstanie są dla nas drogowskazem jak w pełni i godnie powinniśmy życ.
To właśnie poprzez działanie Ducha Świętego i w czytanym Słowie Bożym słyszymy nowinę o Królestwie Bożym,o odpuszczeniu grzechów,odnajdujemy pocieszenie i moc uzdrawiania.
Podczas Eucharystii Chrystus uobecnia swoje zbawcze dzieło,czyni to za pomocą znaków pod postacią chleba i wina,które przemienione w Ciało i Krew swoją daje spożywac swoim uczniom.
Wymowne są słowa wypowiadane pod koniec Eucharystii"Idźcie w pokoju Chrystusa",które nakazują nam byśmy opowiadali ludziom jak wiele człowiek dostaje od Boga.
Dzięki Eucharystii doznajemy uczucie wielkiej miłości Boga,który dla nas i dla naszego zbawienia cierpiał ,umarł na krzyżu i zmartwychwstał.
Najważniejszym momentem w naszym życiu jest Chrzest Święty,dzięki któremu Bóg przyjmuje nas do grona swoich dzieci,napełnia nas Duchem Świętym.
To właśnie dzięki rodzicom i przekazywanej przez nich wierze stajemy się godnymi dziecmi bożymi.To od nich uczymy się jak postępowac i życ zgodnie z przykazaniami bożymi.
Jakżeby to było gdyby człowiek nie wierzył w nic,byłby jedynie bezwartościową jednostką.
Przy wspólnym stole wraz z rodziną przed posiłkiem odmawiamy modlitwę,dziękując za spożywane dary,to przy stole śpiewamy kolędy,okazując tym samym swą miłośc do Boga.
Wszystko zaczyna się w domu,a to jak zrozumiemy nauki naszych rodziców,będzie dla nas źródłem wzorów postępowania w życiu lub naszą zagładą,jeśli nie będziemy zachowywac w życiu nauk rodziców,a przez to i Boga.