Opracuj chronologicznie epoki w sztukach plastycznych od średniowiecza do XX w. Forma pracy dowolna.
Ma zawierać w tym:
Nazwa epoki, kierunki w sztuce, ramy czasowe, cechy kierunków w sztuce malarskiej, rzeźba, architektura, najwybitniejsi przedstawiciele w kierunkach.
Z góry dziękuję za pomoc. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T20:11:41+02:00
* STAROŻYTNOŚĆ (Grecja v - IV w.p.n.e., Rzym I w.p.n.e. - I w. n.e.)

# style:
dorycki (proste, masywne kolumny, np. Partenon),
joński (smuklejsze, ślimacznice lub zwoje, np. Erechtejon na Akropolu),
koryncki (liście akantu, np. Olimpejon w Atenach z II w.p.n.e.)

Cechy:
prostota kompozycji
proste formy geometryczne
statyka
regularne proporcje
harmonia, kanon piękna

Przykłady:
Fidiasz posąg Zeus Olimpijski, posąg Ateny"
"Dyskobol" Myrona
"Doryforos" Polikleta
Nike z Samotraki
Grupa Laokoona
Umierający Gall

* ROMANIZM XI - XII w.
Cechy:
charakter obronny budowli
małe okna
grube mury
okrągłe łuki
rozczłonowana bryła
jednoplanowość
uproszczenie ludzikiej sylwetki
brak prespektywy

Przykłady:
anonimowie, tworzono dla Boga, np.;
kolegiata w Tumie pod Łęczycą
kościół w Strzelnie
drzwi gnieździeńskie
katedra w Pizie

* GOTYK XII - XIV w.

Cechy;
strzeliste łuki
sklepienia żebrowo - łukowe
"lekkie" budowle
ozdoby

Przykłądy:
katedra w Reims
Wit Stwosz, ołtarz mariacki
Hans Memling ołtarz Sądu Ostatecznego

*RENESANS XV - XVI w.

Cechy:
monumentalizm
nawiązanie do wzorów starożytnych
proste formy geometryczne
perspektywa linearna

Przykłady:
zamek na Wawelu
kamieniczki w Kazimierzu nad Wisłą
Leonardo da Vinci
Michał Anioł freski w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie
Rafael Santi "szkoła ateńska", obrazy z madonną z Dzieciątkiem
Jan van Eyck "Madonna kanclerza rolin"

* BAROK XVII - XVIII w.

Cechy:
wykorzystanie linii krzywej w architekturze
podziały fasady budowli
skłonność do scen dynamicznych
śmiałe zestawienie barw

Przykłady:
Peter Paul Rubens "Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii"
Wilanów
pałac Radziejowskich w Nieborowie
Rembrandt "Lekcja anatomii", "Straż nocna"

*KLASYCYZM XVIII - XIX w.

Cechy:
w architekturze i rzeźbie nawiązanie do sztuki starożytnej i renesansowej
malarstwo - porządek kompozycji, akcentowanie brył (światłocień)

Przedstawiciele:
Łazienki w Warszawie
Brama Brandenburska w Berlinie
Jacques Louis David "Porwanie Sabinek", "Przysięga Horacjuszy"

* ROMANTYZM I poł. XIX w.
skłonność do nastrojowości i symboliki
fascynacja naturą
śmiała kolorystyka
nawiązywanie do stylów historycznych

Przykłady:
pałacyk w Opiniogórze
William Turner "Pożar Parlamentu"
Goya "Rozstrzelanie powstańców madryckich"

* SECESJA XIX - XX w.

linearyzm
płynne formy roślinne
ornamestyka

Przykłady:
wille w Łodzi, np. willa Kindermanna ul. Wólczańska
S. Wyspiański "Staś śpiący"
pomnik Chopina

KIERUNKI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ:

* DADAIZM - awangardowa próba zerwania z podstawą sztuki, jaką jest porządek. Dadaiści uważali, że każdy może być artystą. Wykorzystywali technikę kolażu.
Przedstawiciele: Marcel Duchamp, Hans Arp, Max Ernst

* EKSPRESJONIZM - wyrażanie uczuć, emocji, przeżyć
-Vincent van Gogh "Cyprysy'
- Edward Munch "Krzyk"
- Oskar Kokoszka
- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Witkacy"

*
IMPRESJONIZM - kierunek w malarstwie i literaturze w II poł. XIXw. zapowiadał przełom w sztuce następnego stulecia.
odejście od dawnych technik (zerwanie z perspektywą linearną) w kierunku przedstawiania wrażeń kolorystycznych
malowanie nie tego, co się wie o świecie, lecz tego, co się na prawdę widzi
fascynacja światłem
używanie jasnych, intensywnych, nawety agresywnych barw
- Claude Monet
- Leon Wyczółkowski

* FOWIZM - kontrastowe kolory, motywy literackie, malowali zamaszyście, impast
- Georges Braque
Henri Matisse

* FUTURYZM - głónymi wątkami były:
technika (samochody, maszyny)
miejski pejzaż
gwałtowny ruch
Sztuka miała służyć nowoczesnemu społeczeństwu.

Umberto Boccioni
Fortunato Depero

* KONCEPTUALIZM - rezygnacja z tworzenia dzieł sztuki w sensie tradycyjnym, prowokujące pomysły artysty
- Marcel Duchamp
- Zbigniew Gostromski
często używano happeningu

* KONSTRUKTYWIZM nurt w sztuce XXw.
akcentowanie społecznych funkcji sztuki
dzięki zdobyczom techniki, tworzenie na potrzeby dnia codziennego

Władimir Tatin
aleksander Rodczenka
Władysław Strzemiński
Katarzyna Kobro

*KUBIZM XXw.
akcentowanie konstrukcji form
sprowadzenie ich do najprostrzych elementów geometrycznych
trójwymiar
-Pablo Picasso
-Georges Bracque

* NEOREALIZM XXw., okres międzywojenny
tendencje realistyczne
wykorzystywanie np. kubizmy (Picasso)

* SUPREMATYZM
całkowite oderwanie od rzeczywistości
dązenie do maksymalnego uproszczenia form
-Kazimierz Malewicz "Czarny kwadrat"


* POSTMODERNIZM II poł.XXw.
swobodne odwoływanie się do różnych stylów i tradycji
swoisty dialog z kulturą
łączenie tradycjiz nowoczesnością
_Carlo Maria Marioni

* SURREALIZM XXw
wykorzystywanie twórcze koncepcje współczesnej psychologii
yrażanie ukrytych treści ludzikiej nieświadomości
aura niesamowitości i tajemnicy
próba rozszyfrowania ludzkiego bytu

-Salvador Dali
- Marc Chagall
13 4 13