Jak ktoś odpowie na wszystko to będę wdzięczna:)
1.Jaką rolę pełniło Pismo Święte w judaizmie?
2.Naród wybrany, to...- podaj inne nazwy.

3. Ułóż chronologicznie dzieje Żydów do czasów diaspory.
4. Zdefiniuj pojęcia : obywatel, prawodawca, tyrania.
5. Filozofia, czyli umiłowanie mądrości. podaj przykłady oddziaływania wzorców epoki hellenistycznej na inne cywilizacje i epoki.

6. Jak wyglądała wymiana międzykulturowa w obszarze Bliskiego Wschodu i Grecji?
7. Jakie cechy ustroju polis greckich zostały upowszechnione w Europie w dobie kolonizacji greckiej?
8. Jakie greckie wzorce estetyczne aktualne były do końca XX wieku?
9. Czym różni się dzisiejsza demokracja od greckiej?
10. Jakie instytucje działały w ustroju republiki rzymskiej?
11. jaki zasięg miały podboje rzymskie?
12. omów organizację zarządzania i sposoby eksploatacji prowincji rzymskich.
13. Jakie instytucje działały w ustroju cesarstwa rzymskiego.
14. Na czym Rzymianie opierali trwałość idei Rzeczy Pospolitej? Jak pojęcie to rozumiane jest współcześnie.
15. Na czym polegała romanizacja imperium.
16. wymień czynniki ujednolicania imperium rzymskiego (instytucje, kultura materialna, wartości)
17. organizacja, doktryna i system wartości chrześcijaństwa.
18. jakie czynniki wpłynęły na zjawisko kryzysu "imperium rzymskiego"
19. jakie elementy cywilizacji grecko-rzymskiej uległy zniszczeniu w wyniku najazdów barbarzyńskich?
Z góry dzięki:))) Pilne i zaznaczam że nie mam czasu szukać w internecie gdyby ktoś mógł pomóc to bardzo proszę:((( Pilne pomóżcie:(((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T13:59:55+01:00
2. Izraelici, Żydzi, Naród Abrahama
4. Obywatel - określenie jednostki w państwie. Czowiek, który należy do konkretnego państwa, wypowiada sie w jego języku, wyznaje jego religię, uczestniczy w życiu społecznym itd.
Tyrania - w państwach-miastach starożytnej Grecji forma rządu powstała w wyniku zamachu stanu. Tyrania wczesnogrecka (VII-VI w. p.n.e.) była formą przejściową między oligarchią rodową a demokracją. Tyrani wywodzili się zazwyczaj z arystokracji, a do władzy dochodzili przy poparciu ludu, jednak nie przyczyniali się do zwiększania jego praw. Dla wielu miast rządy tyranów były okresem wspaniałego rozwoju kulturalnego i gospodarczego.
Do najwybitniejszych tyranów tego okresu należeli: Kypselos i Periander (Korynt), Trazybulos (Milet), Polikrates (Samos), Klejstenes (Sykion), Pizystrat i jego synowie (Ateny), Gelon i Hieron (Syrakuzy - Sycylia).
potocznie - władza powstała bezprawnie przez uzurpację. Wszelkie samowolne rządy, sprawowane przez jednostkę lub grupę, ze stosowaniem przemocy lub terroru. ( podejrzewam, że chodzi Ci raczej o to pojęcie)

Mogę pomóc Ci z tymi kilkoma pojęciami.
1 2 1