Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T10:52:59+01:00
BIZNES PLANPlan PrzedsięwzięciaCEL:

IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:


SPORZĄDZAJĄCY BIZNES PLAN:

DATA SPORZĄDZENIA: 24.01.2005 r.Spis treści:
1. Streszczenie…………………………………………str.3
1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia……………………
1.3 Cel inwestycji………………………………………
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa………………….
2.1 Wykaz osób pracujących w gospodarstwie rolnym...
2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą…………………..
2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe……….
2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie……………
2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji
planu………………………………………………..
2.6 Powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych.
2.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie…………………
3. Analiza rynku……………………………………….
3.1 Rynki zbytu…………………………………………
3.2 Analiza SWOT……………………………………..
3.3 Konkuencja…………………………………………
4. Strategia marketingowa…………………………
4.1 Price (cena)…………………………………………
4.2 Place (miejsce)…………………………………….
4.3 Promotion (reklama)………………………………..
4.4 Product (produkt)………………………………
5. Plan finansowy…………………………………….
5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż………
5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż…..
5.3 Zysk……………………………………………
2010-01-04T14:56:38+01:00
BIZNES PLANPlan PrzedsięwzięciaCEL:

IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:


SPORZĄDZAJĄCY BIZNES PLAN:

DATA SPORZĄDZENIA: 24.01.2005 r.Spis treści:
1. Streszczenie…………………………………………str.3
1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia……………………
1.3 Cel inwestycji………………………………………
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa………………….
2.1 Wykaz osób pracujących w gospodarstwie rolnym...
2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą…………………..
2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe……….
2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie……………
2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji
planu………………………………………………..
2.6 Powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych.
2.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie…………………
3. Analiza rynku……………………………………….
3.1 Rynki zbytu…………………………………………
3.2 Analiza SWOT……………………………………..
3.3 Konkuencja…………………………………………
4. Strategia marketingowa…………………………
4.1 Price (cena)…………………………………………
4.2 Place (miejsce)…………………………………….
4.3 Promotion (reklama)………………………………..
4.4 Product (produkt)………………………………
5. Plan finansowy…………………………………….
5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż………
5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż…..
5.3 Zysk……………………………………………