Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T11:05:26+01:00
Oblicz ile dm(3) metanu można otrzymac z 1 kg węgliku glinu jesli reakcja z HCl przebiega z 80% wydajnoscią..

Al4C3 + 12HCl >3 CH4 + 4AlCl3

m Al4Cl3 = 1kg =1000g
M Al4Cl3 = 4*27+3*35=108+105=213g/mol
n = m/M = 1000/213= 4,7 mola

1 mola Al4Cl3 -------------------- 3 mole CH4
4,7 mola -----------------------------x
x=4,7*3= 14,1 mola CH4

n = V/V0
V = n*V0 = 14,1*22,4=315,84 dm³

315,84 -----------100%
x ---------------------80%
x=252,67 dm³