Odpowiedzi

2010-01-04T11:38:18+01:00
D₁ = 12 dm
½d₁ = 6 dm
d₂ = 16 dm
½d₂ = 8 dm

a - bok rombu

Jeżeli narysujesz romb i poprowadzisz w nim przekątne (przecinają się pod kątem prostym), to otrzymasz 4 trójkąty prostokątne.
Z twierdzenia Pitagorasa dla jednego z tych trójkątów otrzymamy:

a² = (½d₁)² + (½d₂)²
a² = (6dm)² + (8dm)²
a² = 36dm² + 64dm²
a² = 100dm²
a = √(100dm²)
a = 10 dm

O = 4a
O = 4 * 10dm = 40 dm