Rozwiąż krzyżówkę. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1.Urzędnik rzymski sporządzający listy senatorów i nadzorujący przestrzeganie obyczajów. (6 liter)
2.Zasiadali w nim dożywotnio szanowani obywatele. (5 liter)
3.Sprawował władzę sądową. (6 liter)
4.Jeden z bliźniaków wykarmionych przez legendarną wilczycę. (5 liter)
5.Urzędnik reprezentujący najbiedniejszą ludność. (6 liter)
6. Pełnił najwyższą funkcję w państwie w czasie pokoju. (6 liter)
7. Nosił przed rzymskim urzędnikiem symbole władzy. (6 liter)
8.Nadzwyczajny urząd w republice rzymskiej. (8 liter)
9.Strój rzymskiego urzędnika. (4 litery)

Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Zgromadzenie ludowe miał prawo zwołać każdy obywatel Rzymu.
2. Trybunowie ludowi posiadali prawo weta.
3. W senacie zasiadali wszyscy patrycjusze.
4.Pretorzy czuwali nad przestrzeganiem prawa w Rzymie.
5. Członkowie zgromadzenia dyskutowali nad projektami ustaw.
6. Najważniejszymi urzędnikami w Rzymie byli konsulowie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T13:44:49+01:00
1.cenzor
2.senat
3.pretor
4.pomus
5.trybun
6.konsul
7.liktor
8.dyktator
9.toga
HASŁO:REPUBLIKA-forma ustroju państwowego, polegająca na sprawowaniu władzy przez grupę ludzi wybranych ma określony czas w wyborach powszechnych. - slownik wyrazow obcych.
zdania...
2,6
196 4 196