Odpowiedzi

2010-01-04T15:33:16+01:00
Kryształ-w fizyce, chemii i mineralogii: ciało stałe, którego strukturę wewnętrzną cechuje uporządkowanie dalekiego zasięgu we wszystkich kierunkach. Uporządkowanie to daje się najłatwiej opisać jako periodyczne, w trzech wymiarach fizycznej przestrzeni, powtarzanie się pewnego zespołu atomów, jonów lub cząsteczek (tzw. motywu struktury), tzn. strukturę kryształu można by odtworzyć przez przesuwanie (czyli translację) jej motywu w trzech niezależnych (niewspółpłaszczyznowych) kierunkach (i tylko przez przesuwanie - bez dokonywania obrotów lub innych przekształceń motywu).

własności-

Kryształy posiadają ogromną moc, mają szerokie zastosowanie a ciągle ich własności nie są znane przez wielu ludzi. Artykuł przedstawia właściwości kryształów i sposoby postępowania z tymi niezwykłymi kamieniami.

Jak postępować z kryształami?

Kryształy posiadają właściwości dzięki którym możemy je kodować informacjami. W tym celu należy go najpierw oczyścić, a następnie poprzez medytacje przekazać mu konkretne informacje, często pojedynczy proces nie wystarcza do osiągnięcia zamierzonego celu i trzeba go powtórzyć. Za pomocą kryształów możemy walczyć z własnymi wadami. Wizualnie naszą wadę kierujemy w stronę kryształu i wyobrażamy sobie światło które z niego wypływa...

18 2 18