1.Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach:
a) 11dm x 11dm x 11dm
b)25mm x 4,7cm x 0,2 dm
2.Oblicz pole prostopadłościanu o krawędziach:
a) 5m x 3,5m x 4m
b)6cm x 4mm x 2cm
c)7dm x 7dm x 7dm
Bardzo proszę o pomoc. Za rozwiązanie tych zadań daje 70pkt!!!
Nie pisać bzdur bo dam jako spam!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T14:02:48+01:00
1.Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach:
a) 11dm x 11dm x 11dm
Pc=6*11*11dm²=6*121=726 dm²

b)25mm x 4,7cm x 0,2 dm
2,5cm x 4,7cm x 2cm
Pc=2ab+2bc+2ac
Pc=2*2,5*4,7+2*4,7*2+2*2,5*2
Pc=23,5+18,8+14=56,3 cm²

2.Oblicz pole prostopadłościanu o krawędziach:
a) 5m x 3,5m x 4m
Pc=2ab+2bc+2ac
Pc=2*5*3,5+2*3,5*4+2*5*4
Pc=35+28+40=103m²

b)6cm x 4mm x 2cm
6cm x 0,4cm x 2cm
Pc=2ab+2bc+2ac
Pc=2*6*0,4+2*0,4*2+2*6*2
Pc=4,8+1,6+24=30,2 cm²

c)7dm x 7dm x 7dm
Pc=6a²
Pc=6*7²=6*49=343dm²
2010-01-04T14:21:05+01:00
1.
a)
P1 =11dm×11dm=121dm²
P2 =11dm×11dm=121dm²
P3 =11dm×11dm=121dm²

Pc = 2×121dm² + 2×121dm² + 2×121dm²=726dm²

b)
25mm=2,5cm
4,7cm
0,2 dm=2cm

P1=2,5cm×4,7cm=11,75cm²
P2=4,7cm×2cm=9,4cm²
P3=2,5cm×2cm=5cm²

Pc= 2×11,75cm² + 2×9,4cm² + 2×5cm² =52,3cm²

2.
a)
P1=5m×3,5m=17,5m²
P2=3,5m×4m=14m²
P3=5m×4m=20m²

Pc= 2×17,5m² + 2×14m² + 2×20m² = 103m²

b)4mm=0,4cm

P1=6cm×0,4cm=2,4cm²
P2=0,4cm×2cm=0,8cm²
P3=6cm×2cm=12cm²

Pc= 2×2,4cm²+ 2×0,8cm² + 2×12cm² = 30,4cm²

c)
P1 =7dm×7dm=49dm²
P2 =7dm×7dm=49dm²
P3 =7dm×7dm=49dm²

Pc=2×49dm² + 2×49dm² + 2×49dm² = 294dm²
2010-01-04T15:20:51+01:00
11 x 11 x 11
Pc=6*11*11=6*121=726 dm²

25 x 4,7 x 0,2
2,5 x 4,7 x 2
Pc=2ab+2bc+2ac
Pc=2 * 2,5 * 4,7 + 2 * 4,7 * 2 + 2 * 2,5 * 2
Pc=23,5 + 18,8 + 14 = 56,3 cm²

5 x 3,5 x 4
Pc=2ab+2bc+2ac
Pc=2 * 5 * 3,5 + 2 * 3,5 * 4 + 2 * 5 * 4
Pc=35 + 28 + 40 = 103m²

6c x 4 x 2c
6c x 0,4c x 2c
Pc=2ab + 2bc + 2ac
Pc=2 * 6 * 0,4 + 2 * 0,4 * 2 + 2 * 6 * 2
Pc=4,8+1,6+24=30,2 cm²

7 x 7 x 7
Pc = 6a²
Pc = 6 * 7 ² =6 * 49 = 343dm²

to wszystko:)