Zad.1.Objętość walca wynosi 100 Pi cm3, wysokość walca jest równa 4cm. Ile wynosi pole przekroju osiowego tego walca?
zad.2.Objętość walCA WYNOSI 250 PI CM3, promień podstawy walca ma dł.10 cm.Ile wynosi pole przekroju osiowego tego walca?

Proszę o pomoc :] !!!

1

Odpowiedzi

2010-01-04T22:15:14+01:00
Objętość walca wynosi 100 π cm³, wysokość walca jest równa 4cm. Ile wynosi pole przekroju osiowego tego walca?

V-objętość walca
r - promień podstawy,
H - wysokość walca
V = πr²*H
V=100 π cm³
100π=πr²*4/:4π
r²= 25
r = 5cm
Przekroju osiowy walca jest prostokatem, w którym:
podstawa = 2r
jego pole
P =2r*H
P = 10 * 4 = 40cm²

zad.2.
Objętość walCA WYNOSI 250 PI CM3, promień podstawy walca ma dł.10 cm.Ile wynosi pole przekroju osiowego tego walca?
V-objętość walca
r - promień podstawy,
H - wysokość walca
V = πr²*H
250π = π*10² * H
250π= π*100* H /:100π
H = 2,5cm
Pole przekroju:
P =2r*H
P = 20* 2,5cm = 50cm²
8 4 8