:)

1. Napisz równania dysocjacji jonowej nastepujacych zwiazków chemicznych:

a) H2S, H2SO4, HNO2 b) KOH, Mg(OH)2
c) Na2CO3, KNO3, K2S, Fe(NO3)3

2. Jakich jonów dostarcza glebie, nawożąc ją saletrą amonową NH4NO3??

3. Z podanych substancji wybierz te, ktore rozpuszczone w wodze ulegają rozpadowi na jony. Zapisz dla nich odpowiednie równania dysocjacji : CH4, MgSO4, NaCI, H3PO4, KOH, Na2S, H2, CuO, Fe2(SO4)3, Al(OH)3.

Dzieki wszystkim za pomoc :)

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) H2S---->2H(+) + S(2-)
H2SO4---->2H(+) + SO4 (2-)
HNO2---->H(+) + NO2(-)

b) KOH---->K(+) + OH(-)
Mg(OH)2---->Mg(2+) + 2OH(-)

c) Na2CO3---->2Na(+) + CO3(2-)
KNO3---->K(+) +NO3(-)
K2S----> 2K(+) +S(2-)
Fe(NO3)3---->Fe(3+) + 3NO3(-)

2) NH4NO3---->NH4(+) + NO3(-)
Jony amonowe i azotanowe(V)

3)
MgSO4---->Mg(2+) + SO4(2-)
NaCI---->Na(+) + Cl(-)
H3PO4---->3H(+) + PO4(3-)
KOH---->K(+) + OH(-)
Na2S---->2Na(+) + S(2-)
Fe2(SO4)3---->2Fe(3+) + 3SO4(2-)

13 4 13