Odpowiedzi

2010-01-04T14:20:05+01:00
Wykonaj dzialania
8 ⅓ ×5 =25/3 *5=125/3=41 ⅔

5⅓ + 2¾ =5⁴/₁₂ +2⁹/₁₂=7¹³/₁₂=8¹/₁₂

6-2¼=3¾
8⅔-⁷/₉=8⁶/₉ -⁷/₉=7¹⁵/₉ -⁷/₉=7⁸/₉

2⅓ × 1¹/₇=⁷/₃ *⁸/₇=⁸/₃=2⅔

6³/₇ ÷3=⁴⁵/₇ *⅓=¹⁵/₇=2¹/₇

8⁴/₉ + 6¹/₆=8⁸/₁₈ +6³/₁₈=14¹¹/₁₈

7½ - 4¼=7²/₄-4¼=3¼

3÷³/₅=3 *⁵/₃=5

8²/₅ ÷ 2 ¹/₁₀=⁴²/₅ :²¹/₁₀=⁴²/₅ *¹⁰/₂₁=2*2=4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:32:17+01:00
8₁₋³ ×5 =81
5¹₋₃ + 2¾ =51
6-2¼=-15
8⅔-⁷⁻₉=8
2¹₋₃ × 1¹₋₇ =21
6³₋₇ ÷3=63
8⁴₋₉ + 6¹₋₆=84
7½ - 4¼=41
3÷³₋₅=3
8²₋₅ ÷ 2 ¹₋₁₀=82
2 5 2