Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T14:31:46+01:00
Początek lat dziewięćdziesiątych, który traktowany był, jaki nowa epoka w zakresie demokracji i przestrzegania praw człowieka, nie przyniósł oczekiwa-nych efektów. Do obszarów, na których nie respektowano praw człowiek (Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska, część Azji) dołączyła również Europa. W porównaniu z 1992 r. do listy państw pozbawionych wolności dopisano: Azerbejdżan, Burundi, Egipt, Erytreę, Indonezję, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenię, Mozambik, Nigerię, Suazi, Tanzanię, Tunezję oraz Jugosławię. Rosnący dobrobyt wzmocnił pozycję łamiących prawa człowieka władz w Chinach i Iranie.
2 5 2