Odpowiedzi

2010-01-04T14:22:39+01:00
Rozpuszcza substancje
składnik żywych organizmów
potrzebna do róznych procesów
środowisko życia
do utrzymania stałej temperatury
transport substancji
do picia
2010-01-04T14:22:52+01:00
Woda zarówno w życiu człowieka, jak i w gospodarce narodowej, odgrywa bardzo ważną rolę. Naturalne źródła wody w przeszłości miały decydujący wpływ na kształtowanie się skupisk ludzkich, a w konsekwencji na powstawanie i rozwój miast, a nawet całych krajów. Obecnie jeszcze bardziej wzrosło znaczenie wody. Mimo olbrzymich zasobów wody na ziemi, w miarę rozwoju cywilizacji, któremu towarzyszy wzrost zapotrzebowania zarówno na wodę pitną, jak też wodę technologiczną na różne potrzeby - w wielu rejonach świata, w tym także w Polsce - odczuwa się deficyt wody. Pogłębia się on systematycznie w wyniku stale zwiększającego się stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Fakt ten znacznie zmniejsza liczbę źródeł wody do celów wodociągowych, tzn. możliwości zaopatrzenia w wodę zarówno ludności, jak też przemysłu. Te niewielkie zasoby wodne nieco powiększa się przez konstrukcję zbiorników retencyjnych, zatrzymujących wodę z deszczu i topniejącego śniegu, która nie zatrzymywana ucieka do morza, a także budując różnego rodzaju oczyszczalnie ścieków.
Woda – nasze białe bogactwo konieczna jest do naszego życia i istnienia naszej planety.
2010-01-04T14:23:06+01:00
Rozpuszcza substancje
składnik żywych organizmów
potrzebna do róznych procesów
środowisko życia
do utrzymania stałej temperatury
transport substancji
do picia
jest produktem(w chemii-substraty,produkty-wiesz,o co chodzi)