Cześć , moje zadanie polega na dodawaniu i odejmowaniu liczb dodatnich . ; >

jedna cała i ½ + ⅜ = ??
jedna cała i ⅓- dwie dziewiąte = ??
dwie całe i ⅗- siedem dziesiątych = ??
⅚ - ¼ =??
jedna cała i ⅙ - siedem dziewiątych =??
dwie całe i ⅜ - jedna cała i ⅚=??

Niestety tylko byłe te ułamki do wykorzystania .
i jeszcze jedno zadanie .

⅙ + ⅖ =??
osiem dziewiątych - ⅚ =??
jedna cała i ⅕ + osiem całych i jedna siódma = ??
cztery całe i siedem dziesiątych - dwie całe i ⅓ = ??
cztery całe i jedna piąta - siedem dziesiątych = ??
sześć całych i ⅛ - dwie całe i trzy czwarte = ??
dziesięć całych i ⅔ - sześć siedem dziewiątych = ??
dziewięć całych i ⅜ - dwie całe i ⅚ = ??

Z góry dziękuje ,
3

Odpowiedzi

2009-09-17T19:30:44+02:00
Jedna cała i ½ + ⅜ =1 7/8
jedna cała i ⅓- dwie dziewiąte = 1 1/9
dwie całe i ⅗- siedem dziesiątych =1 9/10
⅚ - ¼ =7/12
jedna cała i ⅙ - siedem dziewiątych =7/18
dwie całe i ⅜ - jedna cała i ⅚=13/24


⅙ + ⅖ =17/30
osiem dziewiątych - ⅚ =1/18
jedna cała i ⅕ + osiem całych i jedna siódma = 9 12/35
cztery całe i siedem dziesiątych - dwie całe i ⅓ = 2 11/30
cztery całe i jedna piąta - siedem dziesiątych = 3 1/2
sześć całych i ⅛ - dwie całe i trzy czwarte = 3 3/8
dziesięć całych i ⅔ - sześć siedem dziewiątych = 3 8/9
dziewięć całych i ⅜ - dwie całe i ⅚ = 6 13/24
2009-09-17T19:52:34+02:00
/ - kreska ułamkowa

1)3/2+3/8=12/8+3/8=15/8=1cała i 7/8
2)4/3-2/9=12/9-2/9=10/9=1 i 1/9
3)13/5-7/10=26/10-7/10=19/10=1 i 9/10
4)10/12-3/12=7/12
5)7/6-7/9=21/18-14/18=7/18
6)19/8-11/6=57/24-44/24=13/24
7)1/6+2/5=5/30+12/30=17/30
8)8/9-5/6=16/18-15/18=1/18
9)6/5+57/7=42/35+285/35=327/35=9,34…
10)47/10-7/3=141/30-70/30=71/30=2,36…
11)21/5-7/10=42/10-7/10=35/10=3,5
12)49/8-11/4=49/8-22/8=27/8=3 i 3/8
13)29/3-61/9=87/9-61/9=26/9=2 i 8/9
14)75/8-17/6=225/24-68/24=157/24=6,54…
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T20:35:10+02:00
1. jedna cała i ½ + ⅜ = 3/2 + 3/8 = 12/8 + 3/8 = 15/8 = 1⁷/₈
2. jedna cała i ⅓- dwie dziewiąte = 4/3 - 2/9 = 12/9 - 2/9 = 10/9 = 1¹/₉
3. dwie całe i ⅗- siedem dziesiątych = 13/5 - 7/10 = 26/10 - 7/10 = 19/10 = 1⁹/₁₀
4. ⅚ - ¼ = 20/24 - 6/24 = 14/24 = 7/12
5. jedna cała i ⅙ - siedem dziewiątych = 7/6 - 7/9 = 63/54 - 42/54 = 21/54 = 7/18
6. dwie całe i ⅜ - jedna cała i ⅚= 19/8 - 11/6 = 114/48 - 88/48 = 56/48 = 1⁸/₄₈ = 1¹/₆
7. ⅙ + ⅖ = 5/30 + 12/30 = 17/30
8. osiem dziewiątych - ⅚ = 48/54 - 45/54 = 3/54 = 1/18
9. jedna cała i ⅕ + osiem całych i jedna siódma = 6/5 + 57/7 = 42/35 + 285/35 = 327/35 = 9¹²/₃₅
10. cztery całe i siedem dziesiątych - dwie całe i ⅓ = 47/10 - 7/3 = 141/30 - 70/30 = 71/30 = 2¹¹/₃₀
11. cztery całe i jedna piąta - siedem dziesiątych = 21/5 - 7/10 42/10 - 7/10 = 35/10 = 3⁵/₁₀ = 3¹/₂
12. sześć całych i ⅛ - dwie całe i trzy czwarte = 49/8 - 11/4 = 49/8 - 22/8 = 27/8 = 3³/₈
13. dziesięć całych i ⅔ - sześć siedem dziewiątych = 32/3 - 61/9 = 96/9 - 61/9 = 35/9 = 3⁸/₉
14. dziewięć całych i ⅜ - dwie całe i ⅚ = 75/8 - 17/6 = 450/48 - 136/48 = 314/48 = 6⁶/₄₈ = 6¹³/₂₄