1.Samochód o masie 1200 kg, ruszając z miejsca,uzyskał prędkość 36km/h w czasie 10s.Oblicz wartość siły ciągu silnika,jeżeli opory ruchu wynoszą 100N?

2.Pionowo w górę wyrzucono kamień o masie 1kg,nadając mu szybkość początkową v₀= 20m/s.Oblicz:
a)wysokość na jaką wzniesie się kamień;
b)energię kinetyczną,potencjalną i całkowitą mechaniczną w połowie największej wysokości;
c)prędkość,z jaką kamień powróci do poziomu wyrzucenia;
d)czas wznoszenia;
e)czas spadania do poziomu wyrzucenia.
W obliczeniach pomiń opory ruchu.

1

Odpowiedzi