Wykonajcie zadanka, pilnee!

1. Silnik o mocy 600 W pracował w czasie 1,5 minuty. Ile wynosi praca wykonana przez ten silnik?
2.Ile wynosi praca (w J i kWh), którą wykona silnik o mocy 2,5kW w czasie 2 godzin?
3.Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50 kW, aby w kopalni o głębokości 180m wypompować wodę o objętości 500m³?
4.W kopalni na głębokości 150m zbiera się co 1 min woda o objętości 4,5m³. Z jaka mocą musi pracować silnik pompy odprowadzającej tę wodę na powierzchnię Ziemi? Pomijamy tacie.
5.Ile wynosi średnia moc robotnika, który wyrzucił łopatą na samochód o wysokości 1,8m węgiel o masie 3t w czasie 6h?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:40:14+01:00
Zad.5.
s = 1,8 m
m = 3 t = 3000 kg
t = 6 h = 6*3600 = 21600 s
g = 9,81 m/s^2 = 10 m/s^2
P= ?
P= W/t ; ale W = F*S
P = F*s/t ; ale F = m*g

P = m*g*s/t

P = 3000 kg * 10 m/s^2* 1,8 m/21600 s
P = 54000 kg*m^/s^2/21600 s
P = 2, 5 W

jednostki: [ kg*m/s^2] = [N] ; [N*m] = [J] ; [J/s] = [W]