4. Liczba, którą mnożymy.
5. Często go popełniasz, rozwiązując zadania.
6. Rodzaj liczydła używanego w starożytności.
7. Romb, który ma przekątne równej długości.
9. Część łamanej.
10. Może być dodatni lub ujemny.
12. Wypisujesz je, rozwiązując zadanie z treścią.
13. Pewnik; twierdzenie, które w danej teorii naukowej przyjmujemy bez dowodu.
14. Dokładny opis rozwiązywania zadania, problemu.
15. Jednostka pojemności.
16. 24 godziny.
18. Okręgi, które mają wspólny środek.
21. Prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem.
22. Ma dwa końce.
23. Dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur płaskich.
25. Umowny znak służący do zapisywania liczb.
26. Występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka zwykłego.
27. Zbiór, do którego nie należy żaden element.


1. Jedno z przekształceń geometrycznych.
2. Określasz go, zaokrąglając liczbę.
3. Jednostka długości (morska lub lądowa).
7. 60 sztuk.
8. Brutto minus netto.
11. Trzy mesiące.
12. Jeden z czworokątów.
17. Jeden z najwybitniejszych matematyków starożytności.
19. Może być procentowa lub jednostka długości.
20. Wypłata po odciągnięciu potrąceń.
23. Najsłynniejsza liczba niewymierna.
24. Jednostka pola powierzchni.

Proszę o odpowiedzi do tego!
pomocy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:27:37+01:00
4. czynnik
5. błąd
6. abak
7. -
9. kąt albo łuk
10. znak
12. rozwiązanie
13. aksjomat
14. algorytm
15. litr
16. doba
18. współśrodkowe
21. styczna
22. kij
23. planimetria
25. cyfra
26. okres
27. pusty

1. jednokładność
2. błąd
3. mila
7. kopa
8. Tara
11. kwartał
12.deltoid , kwadrat, trapez
17. Pitagoras,
19. stopa
20. netto
23. pi
24. metr kwadratowy

Liczę na naj.
:)

7. kopa
sory
źle przeczytałam. 7 poziomo mi pasuje kwadrat