Zadane 1 :
a ) Podstawa graniastosłupa prostego o wysokości 12 cm jest równoległobok o bokach długości 5.5 cm i 3 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa ??
b ) Obwód podstawy graniastosłupa prostego jest równy 10 cm wysokość graniastosłupa wynosi 3,5 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa ???
c) Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa jest równe
120 cm².Wysokość graniastosłupa wynosi 5 cm , a obwód podstawy jest równy 20 cm . Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa ??

Zadanie 2 :
Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa jest równe 120 dm ² i jest 4 razy większe od jego pola powierzchni bocznej . Jakie pole ma podstawa tego graniastosłupa ??

Daje dużo punktów więc na odpowiedzi też liczę porządne !!!

1

Odpowiedzi

2010-01-07T08:59:22+01:00
Wzór na pole graniastosłupa prostego
Ob=obwód
P=Ob*H+2*P

1.
a)
Pb=12cm*5,5cm*2+12cm*3cm*2=132cm+72=204cm2

b)
Pb=10cm*3,5cm=35cm2

c)
Pb=5cm*20cm=100cm2
Pc-Pb=Pp
120cm2-100cm2=20cm2
Pp:2
20cm:2=10cm2
Odp.Pole 1 podstawy wynosi 10cm2

2.

Pb=120dm:4=30dm2
Pp=120dm2-30dm2=90dm2
Pp:2
90dm2:2=45dm2
Odp. Pole podstawy wynosi 45dm2