1.Uzupełnij zdania:
a) Masa elektronu jest około............. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi......................
b) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że...............................................................
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe..............
d) Prawie cała masa atomu skupiona jest w .............................
e) Liczba nukleonów czyli suma liczby protonów i neutronów nazywana jest........................(A).

To jest część zadania 21 na str. 52 :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:04:50+01:00
A) ok 1840 razy mniejsza
a2) e = 1,60217653*10do[!] -19C, ale zapisuje się e = 1,6*10 do[!] -19C (potęgowanie oczywiście -19C jako indeks górny ;p
b) Ujemny ładunek elektronów jest równoważony przez dodatni ładunek protonów znajdujących się w atomie, czyli 1 proton=1 elektron
c) 1e
d) bardzo małym dodatnio naładowanym jądrze atomowym
e) liczbą masową

Miałam to przed świętami na fizyce. Wyd. Operon? ;p strzelam, bo patrzyłam do zeszytu, a nie do podręcznika ;p
12 3 12