1.Zgodnie z ideami humanizmu głosił w swoich utworach ...... i podziw dla ..... Tworzył zarówno w języku .....,jak i ......
Uważany jest za najwybitniejszego poetę polskiego

2 Był nie tylko ...... ale zajmował się także ........ i ..... Urodził się w ..... . Studiował w .... oraz .... Udowadniający że centrum naszego układu planetarnego stanowi nie .... lecz.... całkowicie zmienił wyobrażenie kosmosu

Polecenia; Tam Gdzie Są Kropki Wstaw Odpowiednie Słowo.

Proszę Zrobić To Jak Najszybciej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:28:12+01:00
Pochwałę i podziw dla życia. Tworzyłzarówno w języku polskim jak i łacińskimksiędzem ale zajmował się także kartografią i leczeniem Urodził się w 1473r. w Toruniu. Studiował w Krakowie orz w Bolonii...
centrum naszego układu planetarnego stanowi nie Ziemia lecz Słońce