ZADANIE 1
Oblicz liczbę moli oraz liczbę cząsteczek zawartych w 10 g KMnO4.
ZADANIE 2
Posługując się wartością liczby Avogadra, oblicz masę chlorowodoru zawierającą 6,02 * 10²³ wszystkich atomów.
ZADANIE 3
Cząsteczka tiosiarczanu (VI) amonu ma wzór (NH4)2S2O3. Oblicz z ilu pierwiastków oraz atomów zbudowana jest ta cząsteczka. Ile moli azotu zawartych jest w 6 molach tego związku?
ZADANIE 4
Oblicz masę 2dm³ gazowego chloru w warunkach normalnych, 12dm³ amoniaku.
ZADANIE 5
Oblicz liczbę moli tlenu potrzebną do spalenia w tlenie 3 moli magnezu.

1

Odpowiedzi

2011-06-15T10:35:01+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mKMnO4=158u

158g KMnO4-----1mol

10g KMnO4-------xmoli

x = 0,06mola

 

158g KMnO4------6,02*10^23 cząst.

10g KMnO4-----------x cząst.

x = 0,38*10^23 cząst.

 

2)

mHCl=36,5u

36,5g HCl------12,04*10^23 at.

xg HCl-----------6,02*10^23 at.

x = 18,25g HCl

 

3)

(NH4)2S2O3----składa się z 4 pierwiastków

(NH4)2S2O3--2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 2 atomy siarki, 3 atomy tlenu

 

1mol (NH4)2S2O3------2mole azotu

6moli (NH4)2S2O3-------xmoli azotu

x = 12moli azotu

 

4)

mCl2=71u

71g Cl2------22,4dm3

xg Cl2---------2dm3

x = 6,3g Cl2

 

mNH3=17u

17g NH3------22,4dm3

xg NH3--------12dm3

x = 9,1g NH3

 

5)

2Mg + O2---->2MgO

2mole Mg------1mol tlenu

3mole Mg---------xmoli tlenu

x = 1,5mola tlenu 

2 5 2