Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:30:35+01:00
a - długość boku trójkąta równobocznego
h - wysokość tego trójkąta
h =( √3/2)*a
r1 - promień koła opisanego na tym trójkącie
r2 - promień koła wpisanego w ten trójkąt
Mamy
r2 = h/3 = (√3/6)*a
r1 = (2/3)h = 2*r2 = (√3/3)*a
P2 = π (r1)² = π a²/12
P1 = π (r2)² = π a²/3
P 1/P2 = 12/3 = 4
Odp. Pole koła opisanego jest 4 razy większe od pola koła
wpisanego.
Krócej
r1 = 2* r2 , zatem r1/r2 = 2 oraz P1 = 2²* P2 = 4 P2, bo koła to figury podobne.
8 5 8