Wypisz warstwy atmosfery w których temperatura wzrasta, podaj tego przyczynę w których temperatura wzrasta oraz opisz warstwę atmosfery najbardziej ważną dla człowieka.

Nie wiem czy to jest dobrze sformułowane ale pogratulować mojej nauczycielce ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:33:30+01:00
Warstwy atmosfery w których temperatura powietrza wzrasta:

Stratosfera (z -60 do 0)-wzrost temp. powietrza jest spowodowany pochłanianiem promieniowania ultrafioletowego przez ozon.
Termosfera (z -80 do 1000)-temp. wzrasta w skutek pochłaniania nadfioletowej części widma promieniowania słonecznego.

Najważniejszą warstwą atmosfery dla człowieka jest stratosfera. Znajdujący się w niej ozon pochłania szkodliwe dla organizmów promieniowanie ultrafioletowe. Rozciąga się nad troposferą do wysokości prawie 50 km. W odróżnieniu od niektórych stref występuje tu stopniowy wzrost temperatury wraz z wysokością.

6 3 6