Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:50:27+01:00
Dane:
m = 0,5 kg
T₁ = 27 ⁰C
Ciepło właściwe ołowiu
Cw = 130 [J/kg ⁰C] może być też jednostka [J/kg ⁰K]
Ciepło topnienia ołowiu
Ct = 25000 [J/kg]
Temperatura topnienia ołowiu
Tt = 327 ⁰C
a)
Ciepło (energia potrzebna do podgrzania ołowiu do temp. topnienia:
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 327 ⁰C- 27 ⁰C= 300⁰C
wstawiamy do Q₁
Q₁= 0,5 kg × 130 [J/kg ⁰C] × 300⁰C = 19500 J

b)
Ciepło potrzebne do stopienia ołowiu
Q₂ = m × Ct = 0,5 kg × 25000 [J/kg] = 12500J

Całkowita ilośc ciepła dostarczona to
Q₁+ Q₂ = 32000J
4 4 4