Zadanie 1.
Oblicz masę atomu magnezu.

Zadanie 2
Ile gramów węglanu wapnia należy poddać prażeniu, aby otrzymać tyle moli tlenku węgla (IV) ile powstanie podczas całkowitego spalania 5,6 dm3 propanu? (w warunkach normalnych)

Zadanie 3
Oblicz ile gramów chlorku żelaza (III) powstanie w reakcji 8 g żelaza z 5, 6 dm3 chloru w warunkach normalnych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T18:20:56+01:00
Zadanie 1.
Oblicz masę atomu magnezu.

układasz sobie proporcję

1mol (6,02*10²³ atomów) --- 24g
1 atom -- xg

x=2/6,02*10²³=0,33*10⁻²³g

Zadanie 2
Ile gramów węglanu wapnia należy poddać prażeniu, aby otrzymać tyle moli tlenku węgla (IV) ile powstanie podczas całkowitego spalania 5,6 dm3 propanu? (w warunkach normalnych)


Nalezy ułozyc dwa równania reakcji:

-spalanie propanu
2C3H6 + 9O2 ---> 6CO2 + 6H2O
n=v/22,4mol/dm³ (wzór dotyczy tyko gazów w warunkach normalnych)
n=5,6dm³/22,4mol/dm³=0,25mol

czyli liczba moli CO2 jest zgodnie z rónaniem 3 razy większa, więc równa 0,75mol.

- prażenia weglanu wapnia
CaCO3 --T--> CO2 + CaO
skoro CO2 jest 0,75 mol, to tyle samo jest moli CaCO3.
Masa 1mola CaCO3 jest równa 100g, więc
0,75mol*100g/mol=75g

Odp. Prażeniu nalezy poddać 75g CaCO3


Zadanie 3
Oblicz ile gramów chlorku żelaza (III) powstanie w reakcji 8 g żelaza z 5, 6 dm3 chloru w warunkach normalnych.


2Fe + 3Cl2 ==> 2FeCl3
8g.....5,6dm³..M=162,5g/mol
M=56g/mol
z danych możemy policzyć liczbę moli Fe i Cl2 dostępna do reakcji.

n(Fe)=m/M
n=0,14mol

n(Cl2)=v/22,4mol/dm³
n=0,25mol

od razu widzimy, że ilości nie są stechiometryczne, co oznacza, że w mieszaninie poreakcyjnej jeden z substratów pozostanie, gdyż jest go za dużo.
Reakcja zajdzie według tego związku, którego jest mniej - w tym przypadku Fe.
Moli FeCl3 jest tyle samo, co moli Fe, a więc 0,14mol.
liczymy jego masę przekształcając wzór, który już się pojawił:
n=m/M
m=n*M
m=22,75g

Odp. Powstanie 22,75g FeCl3.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, pisz na prv.
1 1 1