ZAD1
Jaką objętość zajmuje gaz w temperaturze 285K i pod ciśnieniem 1000hPa, który otrzymano w reakcji 12 gramów magnezu z 0,75 mola kwasu solnego, jeżeli wydajność reakcji wynosi 80%?

ZAD2
Zmieszano 4 mole azotu z 7 molami wodoru. Zainicjowano reakcję i otrzymano 90 dm3 amoniaku. Oblicz:
1) który substrat nie przereagował całkowicie?
2) jaka była wydajność reakcji?

ZAD3
Stosunek masowy azotu do tlenu w pewnym tlenku azotu wynosi 7:16. Ile gramów tego tlenku otrzymamy, jeżeli użyjemy 8 gramów tlenu? Podaj wzór sumaryczny tego tlenku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T15:47:06+01:00