Odpowiedzi

2010-01-04T17:50:24+01:00
Podobieństwa:
- ciecz
- bezbarwny
- charakterystyczny zapach
- dobrze rozpuszczalny w wodzie
- ulega reakcji spalania

różnice:
- kw. etanowy ulega reakcji fermentacji a kw. metanowy nie
- kw. metanowy jest silną trucizną
- kw. etanowy stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych a metanowy do produkcji barwnikowi i jako substancję bakteriobójczą
- kw. metanowy nazywamy kwasem mrówkowym a kw. etanowy kwasem octowym
- kw. metanowy jest pierwszym członem szeregu homologicznego kwasów karboksylowych a kw. etanowy jest drugim członem tego szeregu
2 3 2