ZAD1
Oblicz objętość 4g metanu:
a) w warunkach normalnych
b) w temperaturze 60 °C i pod ciśnieniem normalnym
c) pod ciśnieniem 996 hPa i w temperaturze 273 K.

ZAD2
Oblicz, ile gramów wodorowęglanu amonu uległo termicznemu rozkładowi (produkty rozpadu to amoniak, tlenek węgla (IV) i woda w stanie gazowym), jeśli sumaryczna objętość gazów wynosiła 8, 4 dm3 przy 75% wydajności.

ZAD3
Ile kilogramów siarczku cynku należy prażyć z tlenem, aby oprócz tlenku cynku otrzymać 5,6 m3 tlenku siarki (IV).(w warunkach normalnych)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T17:11:30+01:00